HYDRO WHEY

HYDRO WHEY

ویژگی ها

حاوی پروتئین وی هیدرولیز شده

کمک به کاهش وزن و درصد چربی‌

کمک به افزایش توده عضلانی

بالا بردن قدرت و توان در ورزش

کاهش زمان درد و ریکاوری پس از تمرین

نحوه مصرف

به طور عمومی مصرف 2 گرم پروتئین به ازای هر کیلوگرم وزن بدن برای افراد پیشنهاد میشود که این میزان پروتئین باید ترکیبی از پروتئین;های حاصل از غذا و مکملهای ورزشی باشد. بهترین زمان مصرف این محصول مصرف ۱ سروینگ در ابتدای روز و یک سرویتگ بلافاصله بعد از تمرین می باشد در صورت نیاز به پروتئین بیشتر می توان یک سروینگ از این محصول را تا یک ساعت قبل از تمرین مصرف کرد.

طعم ها

WHEY

WHEY

ویژگی ها

حاوی پروتئین وی ایزوله

حاوی 4 گرم گلوتامین

کمک به افزایش توده عضلانی و کاهش زمان ریکاوری و درد پس از تمرین

حل شوندگی بالا و هضم سریع

کاهش سطح کلسترول و بهبود سیستم ایمنی بدن

نحوه مصرف

به طور عمومی‌ مصرف 2 گرم پروتئین به ازای هر کیلوگرم وزن بدن برای افراد پیشنهاد میشود که این میزان پروتئین باید ترکیبی از پروتئین‌های حاصل از غذا و مکملهای ورزشی باشد. بهترین زمان مصرف این محصول مصرف ۱ سروینگ در ابتدای روز و یک سرویتگ بلافاصله بعد از تمرین می‌باشد در صورت نیاز به پروتئین بیشتر می توان یک سروینگ از این محصول را تا یک ساعت قبل از تمرین مصرف کرد

طعم ها