وزن کم کنید و تستوسترون ترشح کنید

سطح پایین تستوسترون باعث کوفتگی می شود و حجم عضلانی و استخوانی بدن را کاهش می دهد خوشبختانه بدن شما به صورت طبیعی با رژیم غذایی و ورزش این هرمون را تغییر میدهد مقاله ای در این باره نوشته شد که در طی 12 هفته ورزش های ایروبیک روی 16 مردی که 8 الی 28 کیلوگرم اضافه وزن داشتند .

محققان نمونه آزمایشی داشتند که  راه رفتن یا آرام دویدن در طول 40 الی 60 دقیقه در هر جلسه که 1 الی 3 مرطبه در هفته بود ، در آخر برنامه آن ها وزن کم کردند و به صورت قابل ملاحظه ای سطح تستوسترون آن ها افزایش یافت  نتیجه این بود که کسانی که بهتر تمرین کرده بودند بهتر نتیجه گرفته بودند. کسانی که خیلی اضافه وزن نداشتند خیلی افزایش سطح تستستورون نداشتند.