حالت روحی شما پس از دویدن چگونه است؟

اکثر افراد در طول روز به دنبال تمرینات هوازی نمی باشند. اما اعتقاد بر این است که انجام دادن تمرینات هوازی پر شدت باعث آزاد شدن اندورفین در بدن می شود که خود عامل اصلی نشاط و شادابی در بدن انسان می باشد. أیا بعد از دویدن روی تردمیل روحیه شما تغییر مس کند؟ بر اساس نشریه ای در مجله … 

در این شرایط  بانوان تاثیرات روحی بیشتری را تجربه می کنند. در این آزمون تجربی محققان از ۲۷ مرد و ۲۶ زن خواستند تا برای ۳۰ دقیقه روی تردمیل بدوند. پس از بررسی بدن این دو گروه محققان به این نتیجه رسیدند که هرچند بانوان قبل از انجام تمرین هوازی خشونت و دپرشن بیشتری داشتند. بلا فاصله بعد از انجام تمرین هوازی درصد بهبود بیشتری را در مقایسه با آقایان  در شرایط روحیشان تجربه کردند.