بهترین آمینو اسید ها بعد از حرکات استقامتی

میزان احتیاج بدن انسان به آمینواسید با متدی به نام شاخص اکسیداسیون آمینو اسیدها اندازه گیری می شود. دانشمندان جهت بررسی این موضوع که آیا بدن پس از تمرین به آمینواسید بیشتری نیاز دارد یا خیر ، آزمایشی را روی موش ها طراحی نموده اند که نتایج آن در مجله ی journal of nutrition چاپ شده است…

در این آزمایش موش ها به دو گروه تقسیم شدند. گروه اول را 5 روز در هفته روزی یک ساعت برای 6 هفته متوالی روی تردمیل های مخصوص دواندند. پس از این دوره زمانی آمینواسید بهینه مورد نیاز بدن این دسته از موش ها به 26.8 گرم به ازای هر کیلو گرم از وزن بدنشان رسید.این در حالیست که گروه دوم موش ها تنها 15 گرم آمینواسید به ازای هر کیلو گرم از وزن بدنشان به سطح بهینه سنتز پروتئین رسیدند. هر چند موش ها مانند انسان ها نیستند اما با این آزمایش نشان داده شد که تمرین کردن نیاز آمینواسیدی بدن را می برد.