Casein Gold Standard 100%

Casein Gold Standard 100%
دقیقاً قبل و پس از اتمام تمرینات بهترین زمان برای انتخاب پودرهای، پروتئین از نوع وی (Whey) است. چرا که این فرم از پروتئین می تواند کمک شایانی به شروع فرایند ریکاوری که شاید تا 48 ساعت پس از اتمام تمرینات ادامه داشته باشد، نماید. اما در بین وعده های غذایی و قبل از خواب که عضلات برای مدتی از دسترسی به مواد مغذی محروم هستند، این پروتئین کازئین است که می تواند جریان آهسته اما یکنواختی از اسیدهای آمینه را به بافت عضلات تزریق کند

برخی ویژگی های منحصر به فرد

• وجود 24 گرم پروتئین کازئین میسلار (آنتی کاتابولیک) • وجود حدود 5 گرم BCAA در هر پیمانه • وجود حدود 5 گرم گلوتامین و گلوتامیک اسید در هر پیمانه • 24 میلی گرم آمینوژن دوز پیشنهادی مصرف: روزانه یک الی 3 پیمانه مخلوط با آب خنک بین وعده های غذایی و قبل از خواب.

طعم ها

  • Banana Cream
  • Vanilla Cream
  • Double Rich Chocolate
  • Cookie & Cream