راه حل برای نشستن طولانی

همه میدانیم که نشستن مقابل تلویزیون یا پشت میز کار برای مدت طولانی برای سلامت خوب نیست.

شاید شما فکر کنید که چاره ای برای کار زیاد و نشستن طولانی وجود ندارد اما تحقیقات منتشر شده در مجله آمریکایی فیزیولوژی قلب و گردش خون خلاف این موضوع را ثابت می کند. محققان جریان خون 11 جوان سالم را قبل و بعد از 3 ساعت نشستن مقایسه کردند. آن ها متوجه کاهش جریان خون در پاها شدند. اما زمانی که افراد پای خود را هر 4 دقیقه یک بار به مدت یک دقیقه تکان دادند، افزایش قابل توجهی از جریان خون در آن پا مشاهده شد. این جایگزینی برای بلند شدن و راه رفتن نیست اما کمی تحرک منظم کمک خواهد کرد.