شاید شما فکر کنید که چاره ای برای کار زیاد و نشستن طولانی وجود ندارد اما تحقیقات منتشر شده در مجله آمریکایی فیزیولوژی قلب و گردش خون خلاف این موضوع را ثابت می کند. محققان جریان خون 11 جوان سالم را قبل و بعد از 3 ساعت نشستن مقایسه کردند. آن ها متوجه کاهش جریان خون در پاها شدند. اما زمانی که افراد پای خود را هر 4 دقیقه یک بار به مدت یک دقیقه تکان دادند، افزایش قابل توجهی از جریان خون در آن پا مشاهده شد. این جایگزینی برای بلند شدن و راه رفتن نیست اما کمی تحرک منظم کمک خواهد کرد.